ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติเทศบาล
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
       โครงสร้างองค์กร
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาเทศบาล
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
       การดำเนินงานของเทศบาล
      แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี/พนักงานจ้าง 4 ปี
      รายงานผลการปฏิบัติงาน
      ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
      สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับตำบล(จปฐ.)
      แผนพัฒนาสามปี
      แผนยุทธศาสตร์ 2559-2563
      แผนการดำเนินงาน
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
      รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
      รายงานงบการเงิน
       ข้อมูลสำหรับประชาชน
      คู่มือประชาชน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
       กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
      เก็บค่าตอบแทนรายปีตามมาตรา 9/1 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายที่ดิน(ฉบับที่11) พ.ศ.2551
      ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกวาว เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชนในการรับบริการ
      เทศบัญญัติ เรื่องสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2556
      เทศบัญญัติ เรื่อง การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2556
      เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมเผาในที่โล่ง พ.ศ. ๒๕๕๖
      ข้อบังคับตำบล เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย พ.ศ.2542
      ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกวาว เรื่อง กิจการที่เป้็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2546
      ข้อบัญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกวาว เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2546
      ข้อบังคับตำบลเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่มค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราและค่าธรรมเนียมใบอนญาต2542
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
       สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ/สถานที่ท่องเที่ยว
      สินค้าประจำตำบล
     ร้องเรียน-ร้องทุกข์
      เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[   กระทู้ทั้งหมด   ]
 
                 
     ลำดับที่                                          หัวข้อ                                                                    วันที่                              สถิติ
ห้ามเข้า 594 โครงการบวชอุบาสิกาแก้ว 5 แสนคนทุกหมู่บ้านทั่วไทยยอดฮิต [ไม่มีข้อความใหม่] 19-มค.-12 ตอบ 868/อ่าน 34835
ห้ามเข้า 675 หจก.จอห์นสันแพร่ ขอเชิญรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และเที่ยวชมงานอาชีวะเกษตรแฟร์ 21-26 ก.พ.54 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ อ.เด่นชัย 02-กพ.-11 ตอบ 0/อ่าน 2159
ห้ามเข้า 461 ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาตำบลของเรายอดฮิต [ไม่มีข้อความใหม่] 29-ธค.-11 ตอบ 202/อ่าน 66899
ห้ามเข้า 744 ประชาสัมพันธ์เว็บ www.koomuesorb.com 23-พย.-11 ตอบ 0/อ่าน 911
ห้ามเข้า 655 หจก.จอห์นสันแพร่ ขอเชิญโรงเรียนประถม-มัธยม เข้าร่วมโครงการเด็กดี V-STAR ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก 11 ธ.ค.53 086-4295292, 081-8856505 www.kru.in.th, www. 24-กย.-11 ตอบ 1/อ่าน 1085
ห้ามเข้า 732 สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร 18-สค.-11 ตอบ 0/อ่าน 908
ห้ามเข้า 705 เพื่อพัฒนาการทำงานของพนักงาน 13-กค.-11 ตอบ 1/อ่าน 1257
ห้ามเข้า 676 เที่ยวเกาะช้าง-ตราด 3วัน2คืน สำหรับลูกค้าเดินทางเป 07-กพ.-11 ตอบ 0/อ่าน 1012
ห้ามเข้า 660 จำหน่ายปลีกและส่ง ผ้าห่ม ผ้านวม ชุดกันหนาว ถุงมือ ถุงเท้า หลากหลายแบบ ราคาโรงงาน ยินดีรับตัวแทนจำหน่าย พนักงานขายอิสระ 080-6871440 086-4295292 05-พย.-10 ตอบ 0/อ่าน 1490
ห้ามเข้า 645 หจก.จอห์นสันแพร่ (เยื้องทางออกห้าง Big C) รับสมัครพนักงานบัญชีด่วน 054-531414 18-สค.-10 ตอบ 0/อ่าน 1249
ห้ามเข้า 609 โครงการบวชพระ 1 แสนรูปทั่วไทย บวชฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย 18-พค.-10 ตอบ 0/อ่าน 1253

 

 เทศบาลตำบลทุ่งกวาว
ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่
 สำนักปลัด 054-522203 ต่อ 11
     
กองคลัง 054-522203 ต่อ 14
 กองช่าง
054-533003  ต่อ 11
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 054-533003  ต่อ 12
งานไฟฟ้า 054-533003  ต่อ 13
งานนโยบายและแผน/บุคลากร/การศึกษาและวัตนธรรม 054-533003  ต่อ 15


11111111111111