................................................................................................................................................................................................................................................................
[ ประชาสัมพันธ์เว็บ www.koomuesorb.com ]
ความคิดเห็นที่ [2506]

ประชาสัมพันธ์เว็บ www.koomuesorb.com  จำหน่ายคู่มือเตรียมสอบรับราชการหน่วยงานต่างๆ ในรูปของหนังสือ ไฟล์ PDF และในระบบสมาชิก และมีข้อมูลการสอบให้ดาวน์โหลดฟรี
ร่วมคิดเห็นโดย d ทำรายการเมื่อ: 23-พย.-11at 13:08
*หมายถึง ต้องกรอกข้อมูล
ชื่อของท่าน*:
Bold Italic Underline Add Hyperlink Add Email Link Centre List Indent Add Image Mode:
ข้อความ*:

สัญลักษณ์แทนอารมณ์
[:)] [:P] [;)]
[:^(] [:D] [LOL]
[xx(] [:$] [:s]
[=D>] [:x] [8(]
more...
   Enable Forum Codes to format post
 

 เทศบาลตำบลทุ่งกวาว
ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่
 สำนักปลัด 054-522203 ต่อ 11
     
กองคลัง 054-522203 ต่อ 14
 กองช่าง
054-533003  ต่อ 11
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 054-533003  ต่อ 12
งานไฟฟ้า 054-533003  ต่อ 13
งานนโยบายและแผน/บุคลากร/การศึกษาและวัตนธรรม 054-533003  ต่อ 15