................................................................................................................................................................................................................................................................
[ สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร ]
ความคิดเห็นที่ [1924]

เปิดเว็บ..ดูเห็นที่หน่วยงานของท่านมีข้อบัญญัติเรื่องการสะสมอ าหาร  อยากได้ตัวอย่างแบบคำขอเกี่ยวกับการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร และสะสมอาหาร  หน่อยคะ  ขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้    (เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  อบต.ดอนตะโก  ราชบุรี)

ร่วมคิดเห็นโดย นวพรรษ ศรีโหร ทำรายการเมื่อ: 18-สค.-11at 13:52
*หมายถึง ต้องกรอกข้อมูล
ชื่อของท่าน*:
Bold Italic Underline Add Hyperlink Add Email Link Centre List Indent Add Image Mode:
ข้อความ*:

สัญลักษณ์แทนอารมณ์
[:)] [:P] [;)]
[:^(] [:D] [LOL]
[xx(] [:$] [:s]
[=D>] [:x] [8(]
more...
   Enable Forum Codes to format post
 

 เทศบาลตำบลทุ่งกวาว
ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่
 สำนักปลัด 054-522203 ต่อ 11
     
กองคลัง 054-522203 ต่อ 14
 กองช่าง
054-533003  ต่อ 11
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 054-533003  ต่อ 12
งานไฟฟ้า 054-533003  ต่อ 13
งานนโยบายและแผน/บุคลากร/การศึกษาและวัตนธรรม 054-533003  ต่อ 15