................................................................................................................................................................................................................................................................
[ เพื่อพัฒนาการทำงานของพนักงาน ]
ความคิดเห็นที่ [1745]

เชิญแสดงความคิดเห็นเพื่อเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น และแนะนำการทำงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
ร่วมคิดเห็นโดย admin-tec ทำรายการเมื่อ: 12-กค.-11at 08:33
ความคิดเห็นที่ [1751]

อยากให้อบตมีความสามัคคีกันมากกว่านี้ไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก

ร่วมคิดเห็นโดย k ทำรายการเมื่อ: 13-กค.-11at 14:08
*หมายถึง ต้องกรอกข้อมูล
ชื่อของท่าน*:
Bold Italic Underline Add Hyperlink Add Email Link Centre List Indent Add Image Mode:
ข้อความ*:

สัญลักษณ์แทนอารมณ์
[:)] [:P] [;)]
[:^(] [:D] [LOL]
[xx(] [:$] [:s]
[=D>] [:x] [8(]
more...
   Enable Forum Codes to format post
 

 เทศบาลตำบลทุ่งกวาว
ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่
 สำนักปลัด 054-522203 ต่อ 11
     
กองคลัง 054-522203 ต่อ 14
 กองช่าง
054-533003  ต่อ 11
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 054-533003  ต่อ 12
งานไฟฟ้า 054-533003  ต่อ 13
งานนโยบายและแผน/บุคลากร/การศึกษาและวัตนธรรม 054-533003  ต่อ 15