................................................................................................................................................................................................................................................................
[ เที่ยวเกาะช้าง-ตราด 3วัน2คืน สำหรับลูกค้าเดินทางเป ]
ความคิดเห็นที่ [1536]

วันแรกของการเดินทาง
20.00
ทีมงาน วินนี่ เอ็นจอยทราเวล ให้การต้อนรับท่านพร้อมรถบัสปรับอากาศ VIP
มุ่งหน้าสู่ จังหวัดตราด ระหว่างทาง สนุกสนานกับการสังสรรค์ร้องเพลง คาราโอเกะ (VIP Service)

วันที่สองของการเดินทาง
06.00
แวะรับประทานอาหารเช้า (1)
08.00
เดินทางสู่บริเวณ สุดแผ่นดินตะวันออกถ่ายรูปเป็นที่ระลึกสักการะ อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพร
09.00
นำท่านสู่ท่าเรือเฟอร์รี่เพื่อข้ามไปฝั่งเกาะช้าง (เรือใช้เวลาประมาณ 45 นาที)
10.00
เดินทางถึงฝั่งเกาะช้าง
-
สักการะ ศาลเจ้าพ่อเกาะช้าง แวะจุดชมวิว ถ่ายรูปเป้นที่ระลึก
-
เข้าสู่ที่พัก รีสอร์ทริมทะเล
12.00
รับประทานอาหารหลางวัน (2)
16.00
อิสระกับการพักผ่อน เล่นน้ำตามอัธยาศัย
18.00
พร้อมกันที่จุดนัดพบ เดินทางไปร่วมรับประทานอาหารค่ำ (3)
//
มีบริการพายเรือพาชมหิ่งห้อย หลังรับประทานอาหารเสร็จ //
22.00
เดินทางกลับสู่ที่พัก อิสระกับการพักผ่อนนอนหลับฝันดี Zzz

วันที่สามของการเดินทาง
06.00
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า (4)
07.00
พร้อมกันที่จุดนัดพบ เดินทางไปดำน้ำดูปะการัง ทะเลตะวันออก พร้อมรับประทานอาหารบนเรือ(5)
15.00
เดินทางถึงฝั่ง กลับสู่ที่พัก
16.00
พักผ่อนเล่นน้ำทะเล ที่บริเวณหาดทรายขาว
18.00
เดินทางกลับสู่ที่พัก
19.00
ร่วมรับประทานอาหารค่ำ (6) Party night For U สังสรรค์ร้องเพลง ที่ลานจัดเลี้ยงของรีสอร์ท
22.00
อิสระกับการพักผ่อนนอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์ Zzz

วันที่สี่ของการเดินทาง
07.00
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า (7)
08.00
เก็บสัมภาระ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก เตรียมตัวมุ่งหน้าสู่ จังหวัด ตราด
09.00
พาท่านข้ามเรือเฟอรี่ เดินทาง สู่ฝั่งจังหวัดตราด
11.00
ชมการแสดงปาโลมา โอเอซิสซีเวิร์ล จ.จันทบุรี
12.00
รับประทานอาหารกลางวัน (8) และ แวะซื้อของฝาก
13.00 ***
เดินทางมุ่งหน้าสู่ที่หมาย พักผ่อน.นอนหลับ ร้องเพลง ...**
18.00
แวะรับประทานอาหารเย็น (9)
24.00
เดินทางถึงที่หมายพร้อมความประทับใจ มิรู้ลืม...

อัตราค่าบริการเหมาจ่ายสำหรับลูกค้า 30 ท่านขึ้นไป
ราคา.......Call...................บาท (จัดได้ตามงบประมาณที่ท่านต้องการ โดยยังคงคุณภาพการบริการ และเน้นความประทับใจ)

อัตราค่าบริการนี้รวม :
-
ค่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ VIP รับ-ส่ง ตลอดการเดินทาง
-
ค่ารถนำเที่ยวเกาะช้างตามโปรแกรม
-
ที่พัก 2 คืน
-
ค่าบริการดำน้ำดูปะการัง
-
เครื่องดนตรี คาราโอเกะ (คอม)
-
อาหารทุกมื้อตามโปรแกรม 9 มื้อ
-
อาหารว่างระหว่างการเดินทาง 2 ชุด/ท่าน
-
น้ำเปล่า น้ำแข็ง น้ำอัดลม ผ้าเย็น ตลอดการเดินทาง

**
ยกเว้น โซดา เหล้า เบียร์ เครื่องดื่ม ที่มีแอลกอฮอล์**

-
ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
-
มัคคุเทศก์นำเที่ยว ตลอดการเดินทาง
-
ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ ตามโปรแกรมการเดินทาง

**
พิเศษ โชว์กระบอกไฟ อลังการสำหรับคณะท่าน โดย ทีมงานวินนี่เอ็นจอย ทราเวล**

**
ออกบิลเกิน คิด 25%**

เงื่อนไขการจองทัวร์ :
-
ชำระเงิน มัดจำ 50% ก่อนทันทีที่มีการจองทัวร์ (ก่อนการเดินทาง 30วัน)
-
ส่วนที่เหลือชำระให้ครบ 100% ก่อนวันเดินทาง (7 วัน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 083-960-1199
Website :
http://www.WinnyEnJoyTravel.com

***
รับจัดโปรแกรมการเดินทางตามงบประมาณ ยินดีให้คำปรึกษา สอบถามก่อนตัดสินใจ******
*******
เรายินดีติดต่อประสานงานสถานที่ดูงาน และ หนังสือส่งตอบรับการดูงาน**********
**
เราช่วยท่านจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่าย หรือ เขียนโครงการสำหรับเสนอผู้บริหาร ฟรี!**


**************HotLine : 085-271-1152 *****************

***
วินนี่ เอ็นจอย ทราเวล***
เป็นทีมงานที่บริการงานด้าน จัดทัวร์นำเที่ยวอย่างครบวงจร
โดยเรายึดถือนโยบาย การบริการด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจ เรามีทีมงานและมัคคุเทศก์ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการจัดนำเที่ยวและการจัดกิจกรรม สันทนาการรูปแบบต่างๆ อาทิ เช่น

**
กิจกรรมการเสริมสร้างทักษะและเสริมสร้างความสามัคคี (Walk Rally)
**
กิจกรรมการสร้างทีมงานและการพัฒนาทีมงาน (Team Building)
**
กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
**
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (Group Dynamic)
**
กิจกรรมเกมส์สันทนาการต่างๆ

นอกจากนี้แล้ว เรายังมีความชำนาญในการจัดทัศนศึกษา ดูงาน จัดประชุม จัดอบรม จัดสัมมนา จัดท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ กรุ๊ปเหมา ตามเส้นทางและรูปแบบที่ท่านต้องการ ภายใต้งบประมาณที่ท่านสามารถกำหนดได้เอง...ให้เราช่วยบริหารจัด การเรื่องยากๆสำหรับคุณ
-`
’- ..ให้เป็นเรื่องง่ายๆ ภายในพริบตา.. -`’-
ไม่ว่าจะเป็น... โรงแรม.. รีสอร์ท.. ห้องประชุม.. พาหนะ..อาหาร.. กิจกรรมสันทนาการ.. งานเลี้ยงสังสรรค์.. ฯลฯ
-`
’- ..ทุกรูปแบบการเดินทาง เราบริการอย่างครบวงจร.. -`’-

>>WinnyEnJoy Travel
รับประกันคุณภาพ<<
ชมผลงานและภาพความประทับใจได้ที่ http://www.WinnyEnJoyTravel.com

>>
โปรโมชั่นสำหรับลูกค้า อบต. / เทศบาล
>>
เสื้อโปโล สกรีนลายตามต้องการ เนื้อผ้าอย่างดี สีสวยงาม...หมดเขต 31 พค 2554
>>Tel : 085-271-1152
โทรด่วนนะคะ!

เว็บไซต์ http://www.winnyenjoytravel.com

ร่วมคิดเห็นโดย winnyGm ทำรายการเมื่อ: 07-กพ.-11at 11:13
*หมายถึง ต้องกรอกข้อมูล
ชื่อของท่าน*:
Bold Italic Underline Add Hyperlink Add Email Link Centre List Indent Add Image Mode:
ข้อความ*:

สัญลักษณ์แทนอารมณ์
[:)] [:P] [;)]
[:^(] [:D] [LOL]
[xx(] [:$] [:s]
[=D>] [:x] [8(]
more...
   Enable Forum Codes to format post
 

 เทศบาลตำบลทุ่งกวาว
ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่
 สำนักปลัด 054-522203 ต่อ 11
     
กองคลัง 054-522203 ต่อ 14
 กองช่าง
054-533003  ต่อ 11
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 054-533003  ต่อ 12
งานไฟฟ้า 054-533003  ต่อ 13
งานนโยบายและแผน/บุคลากร/การศึกษาและวัตนธรรม 054-533003  ต่อ 15