................................................................................................................................................................................................................................................................
[ หจก.จอห์นสันแพร่ ขอเชิญรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และเที่ยวชมงานอาชีวะเกษตรแฟร์ 21-26 ก.พ.54 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ อ.เด่นชัย ]
ความคิดเห็นที่ [1535]

หจก.จอห์นสันแพร่  ขอเชิญรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และเที่ยวชมงานอาชีวะเกษตรแฟร์ 21-26 ก.พ.54  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ อ.เด่นชัย  ท่านจะได้รับความรู้ เทคนิค เทคโนโลยี ชมนวัตกรรม ด้านเกษตร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการทำเกษตรกรรม


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
586
หมู่ 8 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110
โทรศัพท์ 0-5461-3313  โทรสาร 0-5461-3340
ร่วมคิดเห็นโดย จอห์นสันแพร่ ทำรายการเมื่อ: 02-กพ.-11at 15:30
*หมายถึง ต้องกรอกข้อมูล
ชื่อของท่าน*:
Bold Italic Underline Add Hyperlink Add Email Link Centre List Indent Add Image Mode:
ข้อความ*:

สัญลักษณ์แทนอารมณ์
[:)] [:P] [;)]
[:^(] [:D] [LOL]
[xx(] [:$] [:s]
[=D>] [:x] [8(]
more...
   Enable Forum Codes to format post
 

 เทศบาลตำบลทุ่งกวาว
ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่
 สำนักปลัด 054-522203 ต่อ 11
     
กองคลัง 054-522203 ต่อ 14
 กองช่าง
054-533003  ต่อ 11
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 054-533003  ต่อ 12
งานไฟฟ้า 054-533003  ต่อ 13
งานนโยบายและแผน/บุคลากร/การศึกษาและวัตนธรรม 054-533003  ต่อ 15